Условия за ползване

Общи условия на ideacapriccio.com

Въведение

За да пазарувате в www.ideacapriccio.com е необходимо да сте регистрирани в сайта. С регистрацията Ви в този сайт се счита, че Вие приемате тези Общи условия и се задължавате да ги спазвате при неговото ползване.

Регистрацията Ви като потребител се извършва чрез попълване на регистрационна форма, в която Вие задължително попълвате имейл адрес и Ваша уникална парола за достъп в сайта, а така също имената Ви, адрес за доставка и телефон за връзка, на който ще Ви се обадим за потвърждение на поръчката Ви. Достъп до Вашия профил на потребител в сайта се извършва чрез изписване на имейла и паролата, с която сте регистрирани, като по същия начин можете да проследите и статуса на поръчката Ви.

„Идея Каприз” ЕООД  предоставя услуги на потребителите посредством Интернет магазина си – www.ideacapriccio.com при спазване на настоящите Общи условия.

Съгласявайки се с Общите Условия, Вие декларирате, че:

  1. Сте на възраст над 18 години и сте в състояние самостоятелно да участвате в договорни отношения.
  2. Поръчките, които правите, са реални. В случай на съмнение, че поръчка не е реална, че е фалшива или е вид измама, тя ще бъде анулирана и ще бъдат уведомени съответните органи.
  3. Личните данни, които предоставяте, са верни и са необходими, за да бъде обработена поръчката.
  4. Поръчките, реализирани на интернет страницата www.ideacapriccio.com, са извършени от физически или юридически лица с цел лична употреба, без намерение за търговска препродажба.

Правила за използване на сайта

Материалите на този сайт са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. „Идея Каприз” ЕООД (наричан по-долу "Доставчик"), като собственик на интернет сайта www.ideacapriccio.com, Ви дава право като потребител да разглеждате всички публикувани в сайта материали само за лична употреба с нетърговска цел, при условие, че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Нямате право да копирате, да променяте по какъвто и да било начин, нито публично да разпространявате материалите за каквато и да било търговска или обществена цел. Забранена е употребата на публикуваните в този сайт материали в други интернет-сайтове. Всички материали за дизайн, снимкови материали, илюстрации или който и да е материал от интернет страницата www.ideacapriccio.com са собственост на „Идея Каприз” ЕООД. Интернет сайтът е създаден с информативна и комерсиална цел, поради което копирането и/или използването на части или в цялост на сайта е незаконно. Всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, на права върху търговски марки или други законови разпоредби и се санкционира съгласно закона.

 

Интелектуална собственост

Всички използвани наименования, знаци и символи на продукти, публикувани в този сайт са търговски марки или са защитени от авторското право и са притежание на техните собственици.

Всички права върху дизайна и информацията на нашия уебсайт са собственост на „Идея Каприз” ЕООД. Те са защитени, съответно с авторски права, търговски марки и други права на интелектуална собственост. Можете да възпроизвеждате или да отпечатвате материалите на този сайт само за целите на осъществяване на поръчка на стоки от нас. Вие ще бъдете отговорни, в случай че нарушите тези условия за ползване и ще ни обезщетите за всяка загуба, която ни е причинена в резултат на Ваша злоупотреба.

Права и отговорности на доставчика и потребителите

Задълженията на www.ideacapriccio.com по отношение на продуктите, които се предлагат в този сайт се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти и нищо в този сайт не може да ги промени. Материалите и услугите в сайта са ограничени само до посочените в тях условия. Ideacapriccio.com не поема гаранция за точността и целостта на публикуваните материали, софтуера или услугите на този сайт. Ideacapriccio.com има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени, като след промяната актуализира датата на публикация. Някои от публикуваните в този сайт материали е възможно да се отнасят до продукти, които не се предлагат или не са достъпни в момента. За повече информация за наличните продукти се свържете с нас на посочените координати за контакти.

Трябва да се има предвид, че снимковият материал може да не отговаря на 100% на качествата на продукта (цвят, тоналност) по причини, независещи от нас. Ако имате съмнения за конкретни качества на даден продукт, моля свържете се с нас.

Ideacapriccio.com или неговите доставчици не носят никаква отговорност за каквито и да е вреди вследствие от използването на този сайт и/или материали от него - включително, но не само, щети или пропуснати ползи, от загуба на информация или др. подобни, произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този сайт.

Ние, нашите директори, служители и други агенти не носим отговорност за вреди от всякакъв вид, включително без ограничение, преки, непреки, специални или последващи щети, пропуснати ползи, загуба на доход или печалба, загуба или повреда на данни, загуба или повреда на имущество или претенции на трети лица, възникнали от или във връзка с използването на този сайт.

Ние няма да бъдем отговорни към Вас, ако не сме в състояние да предоставим нашите интернет услуги по причини извън нашия контрол (форсмажор).

Ideacapriccio.com или неговите доставчици не носят никаква отговорност при неправилно попълнен от Вас адрес за доставка или други данни във Вашата регистрация и/или поръчка.

Отговорността на ideacapriccio.com по отношение на който и да е продукт закупен от ideacapriccio.com се ограничава строго до цената на същия.  Ideacapriccio.com не може да носи отговорност за индиректни вреди, в следствие на вторични ефекти от неспазване на сключен в интернет пространството ни договор за покупко-продажба.

Ideacapriccio.com не гарантира, нито претендира, че:

  • Интернет страницата www.ideacapriccio.com не би могла да пренесе вирус;
  • Информацията в интернет страницата www.ideacapriccio.com във всеки един момент е абсолютно прецизна, пълна или актуализирана;
  • Интернет страницата www.ideacapriccio.com би могла да съдържа неуточнена и/или непълна информация. Казаното по-горе няма отношение към правата на клиента, заложени в Българското законодателство, относно закупен продукт с установен дефект или правото за връщане на стока.

 

 

 

 

 

 

Местна юрисдикция. Език на сайта

„Идея Каприз” ЕООД  управлява сайта www.ideacapriccio.com от офиса си в София, България и дейността му се подчинява и регулира от действащото българско законодателство.

„Идея Каприз” ЕООД  /Ideacapriccio.com/ не декларира и не се ангажира, че материалите или услугите в този сайт са подходящи или достъпни за други страни извън България, и съответно - достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, е забранен.

Сайтът www.ideacapriccio.com се води на български език. Допълнително сайтът и материалите в него могат да бъдат изписвани и на чужди езици.

При спор в тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия, изписани на други езици, предимство ще има текстът на български език.

Всички спорове, ако и когато такива възникнат, относно ползването на сайта www.ideacapriccio.com ще се управляват от българското материално и процесуално право и ще бъдат подсъдни на Софийски градски съд.

Наличност на продуктите на ideacapriccio.com

Продуктите, които се предлагат на сайта www.ideacapriccio.com са налични за продажба на територията на Република България.

Ако Вие желаете да направите поръчка и се намирате извън територията на Република България, Вашата поръчка ще бъде обслужена персонално (Вижте раздела „Международни поръчки”).

Начини на плащане

Има два начина за плащане на поръчката ви:

- чрез наложен платеж, в който случай разходите за наложения платеж се покриват от клиента и се заплащат при предаването на стоката от куриерската фирма (Забележка: плащането чрез наложен платеж е валидно само за територията на Република България), или

- чрез банков превод, в който случай вашата поръчка ще тръгне към Вас след постъпването на крайната сума по банков път в сметката на „Идея Каприз” ЕООД  в Piraeus Bank-BG05PIRB80331606071047

При възстановяване на плащания, извършени с карта, сумата ще бъде преведена единствено и само по картата, с която е извършено разплащането

Доставка 

Доставката на територията на Република България се извършва между 2 и 5 работни дни след потвърждението на Вашата поръчка. В случай на забавяне на доставката, ще Ви информираме за забавянето и ще можете да изберете дали срокът на доставка да бъде удължен или поръчката да бъде анулирана. Не се извършват доставки в събота, неделя и официални празници.  В момента на получаване на доставката клиентът е длъжен да провери точността на съдържанието на пратката. В случай на разминаване между поръчката и доставеното или в случай на доставка на пакет с нарушена цялост, клиентът е длъжен да запише забелязаните от него проблеми/разминавания на листа за приемане на стоката на куриера. След това може да се свърже с нашия екип за установяване на проблема.

Всяка поръчка се счита за доставена след подписването на транспортния документ на посочения от клиента адрес в момента на доставката му. С Вас ще се свърже куриер за да уточни часът на доставката. „Идея Каприз” ЕООД  /Ideacapriccio.com/ не носи отговорност за пратката в случай на невъзможност за извършване на доставка.

Бъдете уверени, че ние ще положим всички усилия, за да доставим поръчаната от Вас стока в рамките на срока, посочен в нашия уеб сайт, но не носим отговорност за загуба, причинена Ви от забавяне на доставката в резултат на действия на превозвача, които са извън нашия контрол.

Моля, свържете се с нас на customerservices@ideacapriccio.com възможно най-скоро, ако не получите вашите стоки в рамките на разумен срок. Поръчката Ви може да бъде анулирана и сумата възстановена след като стоките са били върнати при нас в добро състояние или са класифицирани като загубени от компанията превозвач.

Ако продуктите, които доставяме са повредени, или сме Ви изпратили неправилни артикули или количество, моля свържете се с нас в рамките на 7 (седем) дни от доставката на customerservices@ ideacapriccio.com.

Международни поръчки

Клиенти на сайта, намиращи се извън територията на Република България ще бъдат обслужвани от нас индивидуално при условията на клауза DDU (Duty Delivered Unpaid) - Вие ще бъдете таксувани от нас и ще трябва да ни заплатите по банков път цената на закупените артикули и само транспортните разходи до Вас.

Вносно мито или данъчни разходи (където е приложимо) ще Ви бъдат фактурирани директно от куриерската фирма/фирмата превозвач. Ние Ви препоръчваме преди да закупите даден артикул от сайта ни, да се свържете предварително с вашия местен митнически орган за да определите крайната стойност на артикула, тъй като някои държави имат данъци, мита за внос и/или други такси по вноса, които ще трябва да бъдат заплатени от Вас. Ние нямаме контрол над тези невключени в цената разноски, валидни за вашата страна и не можем да предскажем какви биха били те, така че, ние не сме в състояние да Ви предложим помощ по този въпрос.

 Срокът за доставка при международни поръчки е различен и е в зависимост от дестинацията,  и съответно – от условията и сроковете за доставка на куриерската фирма/фирмата превозвач. Във всички случаи, този срок не може да бъде по-голям от 30 дни от потвърждаването на поръчката Ви.

Повредени стоки

Ние обръщаме голямо внимание на процеса на изпращане на стоките, за да сме уверени, че Вие ще получите поръчаните от Вас стоки в перфектно състояние. Въпреки това, ако Вашите стоки бъдат доставени повредени или дефектни, моля пишете ни незабавно на customerservices@ideacapriccio.com, като в имейла си опишете подробно повредата. Ние ще Ви дадем инструкции за това как да върнете стоката до нас. Вие ще бъдете помолени продуктите да се върнат при нас чрез куриер и да получим доказателство/документ за изпращането на стоките от Вас. Вие ще бъдете отговорни за стоките до момента, в който те се получат обратно при нас.

Ние проверяваме всички продукти, които ни връщате. Ако не намерим повредения елемент, описан от Вас, ние имаме правото да го върнем към Вас и Вие ще бъдете отговорен за направените транспортни разходи. Ние няма да възстановим всички транспортни разходи, направени за даден продукт, за който намираме, че не е повреден. Силно препоръчваме да проверите продукта и инструкциите внимателно преди да го върнете при нас.

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите

Всички цени в сайта са в Български лева с включен ДДС.

Когато сайтът и/или отделни материали имат допълнително превод на чужд език, цената в български лева се изписва задължително, като тя може да се придружава допълнително и от цена в евро или друга валута по фиксинга на БНБ към лева за съответната валута. Плащания от територии извън България се извършват задължително по банков път.

Съгласно Закона за защита на потребителите ние от www.ideacapriccio.com сме длъжни и Ви предоставяме свободно следната информация:

1. името и адреса ни – „Идея Каприз” ЕООД, гр. София 1618, бул. „Цар Борис ІІІ” № 267, ет. 3, ап. 21, ЕИК 202954023;

2. основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки отделен продукт;

3. цената на стоките е изписана С ВКЛЮЧЕН ДДС и всички други такси на съответната страница за представяне на съответния продукт.

4. стойността на транспортните разходи за доставка, които НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на стоките можете да видите в рубриката „Срокове и Доставка”. Доставките се извършват от фирма Еконт Експрес спрямо техните цени на доставка. Вие можете сами да изчислите цената на доставката чрез вградения модул на Еконт Експрес на този интернет-сайт. За всяка поръчка над 89.90 лева доставката на територията на Република България е безплатна. Разходите по доставката се изчисляват преди да бъде окончателно потвърдена Вашата поръчка.

5. Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас.

6. Начините за Доставка са описани подробно в рубриката „Срокове и Доставка”.

7. Начинът на плащането на стоките е съобразен със закона, за което се получава съответния документ.

Промяна на цени на стоки

Ideacapriccio.com има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на сключване на договора (потвърждението на поръчката). При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, ideacapriccio.com има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите, платени от потребителя, ако има такива.

Съобщението за намалени цени се извършва с поставяне на новата цена до старата, която се зачертава. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец, или 6 месеца - когато е при условия по чл. 66, ал. 2 от Закона за защита на потребителите.

Отказ от стоката

Вие като потребители имате право да се откажете от поръчаните стоки в срок от 7 работни дни от получаване на стоката в случай, че те не са използвани освен за проба (функционалност на стоката, съвпадане на размер), не е увредена целостта на опаковката им и запазен търговския вид (всички етикети, стикери и т.н. трябва да са на стоката), в който е получена, запазена е касовата бележка или фактурата, и са спазени условията по чл. 55 от ЗЗП. При констатация на дефектен продукт до 24 ч. от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, ние се ангажираме той да бъде подменен с нов съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да възстановим заплатената от Вас стойност на стоката, съгласно чл. 55 от ЗЗП, считано от датата, на която вие като потребители сте упражнили правото си на отказ. След този срок или при нарушаване на търговския вид или опаковката на стоката, отремонтирането на стоката се поема от посочените в гаранционната карта сервизи. Ideacapriccio.com ще възстанови на потребителя в пълен размер заплатената от него сума, не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е предявил отказа. Транспортните разходи за връщане на покупката са за сметка на купувача.

При несъответствие на стоката с характеристиките, посочени в страницата доставчикът възстановява цялата платена от потребителя сума, включително и транспортните разходи, платени от потребителя за придобиване на стоката съобразно чл. 59 ал. 3 от ЗЗП и в срок от 7 работни дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката.

При получаване на пратката трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствие на стоката със заявката.

При нарушения във външния вид на стоката, възникнали при транспорта, трябва да се обърнете към куриера за съставяне на протокол за увредена пратка.

Сигурност на предаване на информацията

Ние искаме продуктите от нашия сайт да се купуват от вас с пълна увереност. Ето защо, комуникацията ви с нашия сървър е защитена с помощта на 128-битова Secure Socket Layer технология (SSL), в случаите, когато тя се поддържа от Вашия браузър. Това означава, че Вашите лични данни, включително и данни за плащане, са криптирани, когато информацията се предава към нас.

Общи разпоредби

Ако някоя от клаузите на тези Общи условия бъдат обявени за недействителни, това не засяга валидността и приложимостта на останалата част от тези Общи условия.

За неуредените в тези обши условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

За допълнителни въпроси, рекламации и др. можете да се свържете с нас на посочените в сайта ни e-mail: customerservices@ideacapriccio.com и телефони.

 

последна актуализация: Април 2018 година